Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2021. január 21. csütörtök
Hírek témák szerint

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. szeptember 15., vasárnap 11:10

Pályázati felhívás
Ópályi  Község Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján nyilvános pályázatot hirdet
 település-üzemeltetési gondnok álláshely betöltése érdekében.
 
 Munkáltatói jog gyakorlója: Ópályi Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete
 Egyéb munkáltatói jog gyakorlója: Polgármester
 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ópályi település
                                            (4821 Ópályi, Rajk L. u. 4.) 
 
 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  
 a) az Önkormányzathoz tartozó ingatlanok üzemeltetésének, illetve a  közterületek karbantartásának biztosítása.
 b) az önkormányzati közalkalmazottak (karbantartó, takarító,  gépkocsivezető, konyhai dolgozó) irányítása, a munkájukhoz szükséges  technikai feltételek biztosítása.
 c) a Start közmunka szervezése, a programban dolgozók, a  közfoglalkoztatottak, irányítása, munkájukhoz a szükséges technikai  feltételek biztosítása.
 d) a munkaköréhez tartozó, ahhoz kapcsolódó önkormányzati pályázatok  szakmai tartalmának maradéktalan megvalósítása, a szakmai teljesítések  igazolása.
 e) az a)-d) pontok szerinti esetekben a Polgármester munkáltatói és  egyéb munkáltatói joga gyakorlását érintő döntések előkészítésében való  közreműködés.
 f) közreműködik a munkakörét érintően a költségvetés tervezésében és  végrehajtásában, az önkormányzati vagyon hasznosításában.
 
 A közalkalmazotti kinevezés feltételei:
 - Magyar állampolgárság;
 - Nagykorúság;
 - Cselekvőképesség;
 - Büntetlen előélet;
 - Legalább középiskolai végzettség és az OKJ szerint műszaki  szakmacsoportban iskolarendszerű képzésben szerzett szakképesítés;
 - Legalább 2 év termelésirányító gyakorlat;
 - ECDL számítógép-használói jogosítvány;
 - Érvényes, legalább B kategóriás gépjárművezető jogosítvány.
 
 A pályázat elbírálása során - azonos feltételek fennállása esetén - előnyt  jelent az ellátandó munkaterületen szerzett nagyobb szakmai gyakorlat.
 
 A pályázathoz mellékelni kell a pályázó:
 - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát;
 - eddigi szakmai és egyéb tevékenységét, szerzett szakmai gyakorlatát  bemutató önéletrajzát, a korábbi foglakoztatási viszonyok, a szakmai  gyakorlat igazolásával együtt;
 - a legmagasabb iskolai végezettségét, szakképzettségét, valamint az  ECDL vizsgáját tanúsító eredeti okiratait, vagy azoknak hitelesített  másolatát;
 - személyi azonosságát igazoló érvényes személyi okmányai (pl. személyi  igazolvány, lakcímkártya) hitelesített másolatát;
 - érvényes gépjárművezetői jogosítványa hitelesített másolatát;
 - nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének  vállalásáról;
 - nyilatkozatát arról, hogy a pályázat tartalmát a döntésre jogosultakon  kívül a pályázati eljárás előkészítői is megismerhetik;
 - nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 - nyilatkozatát arról, hogy vele szemben alkalmazása esetén a Kjt.  41-43/D. §-ok szerinti kizáró ok, illetve összeférhetetlenségi körülmény nem  áll fenn;
 - nyilatkozatát arról, hogy pályázata elbírálására nyilvános, vagy zárt  testületi ülésen kerüljön sor.
 
 Besorolás, illetmény és juttatások: a Kjt., valamint az Önkormányzat erről  szóló szabályozása alapján.
 
 A Kjt. 83/A. § szerinti önkormányzati közalkalmazotti jogviszony időtartama:  Az álláshely a sikeres elbírálást követő naptól tölthető be.  Újonnan  létesítésre kerülő közalkalmazotti jogviszony esetén az a kinevezés napjától  határozatlan időre szól  - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdései kivételével - 3  hónap próbaidő kikötésével.
 
 A pályázat benyújtásának helye:  Ópályi Község Polgármestere
                 4821 Ópályi, Rajk. L. u. 4.
 
 A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a  kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes  oldalán való elsődleges közzétételétől számított 20. nap.
 
 A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, kizárólag papír  alapon és postai úton, zárt borítékban, ajánlott küldeményként lehet  benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: "Ópályi település-üzemeltetési  gondnok pályázat".
 
 A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát  követő 20.
 
 Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
 A pályázat esetében hiánypótlására nincs lehetőség.
 A pályázattal kapcsolatos bővebb információk Ópályi Község Polgármesterétől  szerezhetők be (4821 Ópályi, Rajk L. u. 4.; Tel.: (44) 407-551; vagy e-mail:  polgarm@opalyi.hu), aki egyúttal biztosítja azt is, hogy a pályázók  részletesebb tájékoztatást is kapjanak.
 
 A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást  eredménytelennek minősítse.
Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.