Önkormányzati sajtószolgálat
MTI - hírügynökség
2021. március 8. hétfő
Hírek témák szerint

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. február 6., szombat 15:02

Testnevelés tagozat, külföldi partnerek
Nehezebb a döntés a leendő első osztályosok szüleinek, ugyanis a járványhelyzet miatt a máskor megszokott és látogatott nyílt napokat sem tarthatják meg a hagyományos formában az iskolák. Az iskola honlapjára vagy közösségi oldalára kitett bemutatkozás segíthet, de az ilyenkor felmerülő számos kérdés nem biztos, hogy mindegyikére ad választ. Ajkán 5 általános iskola várja a leendő elsősöket. Mindegyik jó, ha a megfelelő érdeklődésű és képességű gyermek kerül oda. A megkérdezett szülők leginkább a gyermek érdeklődési körét veszik figyelembe az iskola választásnál, és sokan döntenek az ő egykori iskolájuk vagy hajdani tanítójuk mellett, ha szép emlékeket őriznek róluk. Az iskola minek alapján dönt, ha túljelentkezés miatt nem tud mindenkit fogadni? Sorozatunk ötödik, befejező részében a Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium mutatkozik be.
-Pedagógiai programunkban megfogalmazott hitvallásunk alapján hisszük, hogy minden gyermek tehetséges valamiben: „Törjön is mind ég felé az/ Ami gyöngy;”  Az itt tanító pedagógusok igyekeznek a mai diákok valós igényeihez és motivációjához igazodni, mutatta be az intézményt Horváthné Mikuláskó Mónika intézményvezető. A tanári gárda 28 százalékának alma matere volt a Fekete-Vörösmarty. 
Az alsó tagozatosok a József Attila utcai épületben a, felsősök és a gimnazisták a Fürst utcában tanulnak. Jelenlegi 15 alsós, 14 felsős és 6 gimnáziumi osztályt 71 szakmailag jól felkészült, sokszínű módszertani kultúrával rendelkező pedagógus tanítja. A tantestület jellemzője az innováció, önfejlesztés és a folyamatos megújulás. A minél eredményesebb oktató-nevelő munka érdekében a pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt. Drámapedagógus, gyermek tánc és néptáncoktató, gyógytestnevelő, fejlesztő, angol és német nyelvoktató tanítók, mentálhigiénés szakember áll a diákok rendelkezésére. Nagy figyelmet fordítanak az osztálytermek igényes, az aktualitásoknak megfelelően változó dekorációjára.
-Sokszínű pedagógiai munka, folyamatos fejlődés, kiváló eredmények, bizalom és elfogadás –talán így lehetne leginkább jellemezni az iskolában folyó nevelő-oktató munkát, tette hozzá az intézményvezető. - Napjaink kihívásihoz alkalmazkodva nagy hangsúlyt fektetünk saját és tanulóink digitális kompetenciáinak folyamatos fejlesztésére.
Tudjuk, hogy az iskolába lépő gyermek számára fontos a tanító néni személyisége, de legalább ilyen fontos az iskola stabilitása, egységessége. Ezt kínáljuk a minket választó szülők és gyermekeik számára. Az első és második évfolyamon fő feladatunknak az alapkészségek fejlesztését tartjuk. A gyermekek természetes érdeklődésére, egyéni képességeire építve biztosítjuk tanítványaink számára az élményszerű tanulást. A nevelő-oktató munkánkban kiemelt szerepet kap a mozgás, a játék, az alkotás öröme. Kompetencia és projekt alapú oktatással,  differenciált tanulásszervezéssel biztosítjuk tanulóink fejlesztését. A helyes tanulási szokások és a kooperatív tanulási technikák alkalmazásával fejlesztjük tanítványaink kommunikációs- és szociális készségeit. A tanulási-tanítási folyamatot széleskörű infokommunikációs eszközök alkalmazásával tesszük élményszerűvé. 
Az iskola kiemelt  figyelmet fordít a tehetséggondozásra és az egyéni hátránykompenzálásra. A tanulási nehézséggel küzdők képességfejlesztését szakképzett fejlesztő pedagógusok biztosítják. A sajátos nevelési igényű  tanulók fejlesztését  gyógypedagógusok végzik. A humán és reál területen megszervezett versenyek a tehetséggondozást segítik. 
A diákok első osztálytól kezdve  a szülők választása alapján német vagy angol nyelvet tanulhatnak, az első és második évfolyamon heti 1 órában dalokon és mondókákon keresztül ismerkednek a választott nyelvvel. Terveik között szerepel az emelt szintű angol és német nyelvi képzés beindítása az 5. évfolyamtól, ahol heti 5 órában tanulhatnak.  Nyelvoktatásukban használják  az eTwinning, a TwinSpace, messenger és Snapchat oldalakat, Zoom videóbeszélgetések, közös online játékok színesítik a tanórákat. Részt vesznek a Pannon Egyetem „Nyelvtanulással a boldogulásért”  projektben és az INSENDO nyelviskolával, amelyik  próbanyelvvizsgában segíti a diákokat. 
Örökös Ökoiskolaként a nevelő-oktató munkában központi helyet foglal el a fenntarthatóságra, környezettudatosságra és egészséges életmódra nevelés. Az iskolai büfékben csak egészséges élelmiszereket kínálnak. Több mint 30 éve működik az erdei iskolai programjuk, amelynek kereteben a tanulók 2. évfolyamtól ősszel és tavasszal 2-3 napot töltenek el a Hubertus Erdei Iskolában. A környezetvédelemhez kapcsolódó jeles napokon rendezvényt szerveznek, illetve fenntarthatósági témahetet tartanak. A „Zöld Diákönkormányzat” vezetői rendszeresen szerveznek  túrákat, megismertetve a környék természeti szépségeit. A Boldog Iskola program keretében a szülői igények alapján a pozitív pszichológia eredményeire építve fejlesztik a gyermekek boldogságra való képességét, pozitív életszemléletét. 
Az iskola  fő profilja az emelt szintű testnevelés, mely évfolyamonként 1-1 osztályban működik. Az intézmény  rendelkezik az ehhez szükséges tárgyi feltételekkel, nagyméretű tornacsarnokkal, futófolyosóval, konditeremmel, kültéri rekortán kézilabdapályával. Ezekben az osztályokban 2-2 testnevelés szakos tanár, kiscsoportos bontásban végzi a gyermekek mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztését. A sportoló diakok már alsó tagozatban is szép eredményeket érnek el a Dobd a kosárba! versenyeken, a különböző futóversenyeken és a kézilabda és focikupákon. Ezekbe az osztályokba előzetes alkalmassági mérés alapján kerülnek be a gyerekek. A tagozatos osztály tanítói a következő tanévben Nemes Adina Tímea és Krojer Roberta lesznek. A testnevelést csoportbontásban Végh Balázs és Dobay Ádám testnevelő szakos pedagógusaink tartják. Az alsó tagozaton  iskolaotthonos és napközis osztályokban közül választhatnak a családok. A felső tagozatosok felkészülését a tanulószobában segítik a  szaktanárok. A napközis osztályokban minden tanítási óra délelőtt zajlik, délután másnapra készülnek. 
A leendő napközis  1.b osztály tanítója Nagyné Kiss Krisztina és Milkovics Messalina lesz.
Az iskolaotthonos osztályokban az egyenletes terhelést biztosítva, délelőtt és délután is vannak tanítási órák. Az önálló foglalkozásokat az adott tantárgyat tanító pedagógusok tartják. 
Ebben a formában  induló osztályt Wittmanné Kulcsár Edit és Kovács Katinka Enikő tanitja. 
Júniusban tematikus napközit és napközis Erzsébet tábort szerveznek az alsó tagozatosoknak, felsőben  a Határtalanul és az Erasmus+ programok keretében megismerhetik Európa számos országát, annak kultúráját, történelmét, földrajzát, és kapcsolatokat építhetnek ki az ott élő diákokkal. Utazásaikkal fejlődik személyiségük, önállóságuk, kommunikációjuk és egy mindenre nyitott, vállalkozó szellemű vidám gyermek válik belőlük. A beiskolázással kapcsolatos híreket a vorosmarty-ajka.edu.hu honlapon is elérhetik. 


Vissza

Küldje tovább ismerősének

Nyomtatóbarát változat


Önkormányzati érdekszövetségek hírei
Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója
2018. június 28., csütörtök 12:56
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége    2018. június 29-30-án  Gödöllőn rendezi meg a
 Magya...
TÖOSZ állásfoglalás a 2018. évi központi költségvetésről
2017. május 26., péntek 09:27
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ül...
Országos önkormányzati szövetségek szolidaritási nyilatkozata
2016. június 8., szerda 19:13
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalát képviselő Elnökök T...
Belügyminisztérium hírei
Közlemény
2010. július 23., péntek 15:49
A belügyminiszter 2010. július 22-ei, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatásáról szóló ...
A megszűnt Önkormányzati Minisztérium archív hírei
Az önkormányzati rendszer átalakításáról, az önkormányzatokat ...
2010. június 28., hétfő 17:02
Az új kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről esett szó az ETK Önkormányzati Klub legutób...
Kormányzati segítség a zempléni településeknek
2010. május 13., csütörtök 11:29
Dr. Pataki István, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára és dr. Hoffmann Imre, az Ország...
RSS  ▪  Impresszum  ▪  Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fenntartva.