ŐRBOTTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. április 17., péntek 11:04

Őrbottyán Intézményközpont Városépítészeti és Építészeti Ötletpályázat 2015
Őrbottyán Város Önkormányzata országos Városépítészeti és Építészeti Ötletpályázatot hirdet, melynek célja, olyan tervek és ötletek összegyűjtése, melyek alapul szolgálhatnak ahhoz, hogy Őrbottyán fiatalosan, lendületesen, innovatívan fejlődhessen a jövőre nézve. A Kiíró a pályázóktól olyan színvonalas, innovatív tervjavaslatokat vár a tervezési területekre, mellyel - a település adottságainak kihasználásával - javaslatot tesz az intézményközpont, az új iskola, a szakképző központ és a kutató-fejlesztő központ elhelyezésére és az intézményközpont településközponttal való kapcsolatának kialakítására.
A tervpályázat kiírója
 
Őrbottyán Város Önkormányzat (2162 Őrbottyán, Fő út 63.)
 
A tervpályázat tárgya
 
Őrbottyán Intézményközpont kialakítása új iskola, szakképző központ, kutató és fejlesztő központ számára, és az intézményközpont településközponttal való kapcsolatának kialakítása.
 
A tervpályázat célja
 
A tervpályázat célja a tervezett Intézményközpont, és a tervezési területre tervezett további intézményekkel való kapcsolatok kialakítási lehetőségeinek összegyűjtése, amelyek alapul szolgálhatnak Őrbottyán városi szerepének fejlesztéséhez. A tervezési területen a tervezési programban meghatározott intézmények elhelyezésére kell javaslatot tenni, kiemelten kezelve az Intézményközpont területét, azonban a pályamű javaslatot tehet további funkciók megvalósítására is.
 
A Kiíró ennek megfelelően olyan színvonalas, innovatív, funkcionális, ugyanakkor realizálható tervjavaslatokat vár a tervezési területre, melyek funkciók szerint részekre bontva lehetővé teszik a megépítendő épületek, épületegyüttes(ek) ütemezett megvalósítását, és megteremtik azok kapcsolatrendszerét.
 
A tervpályázat jellege, formája
 
A pályázat nyílt és titkos.
 
A tervpályázaton való részvétel feltételei
 
Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője, illetve társszerzője) az a természetes személy vagy gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet:
-        aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
-        aki az  címre küldött e-mail megküldésével regisztrált,
-        aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
-        akivel szemben a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
Az ötletpályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt.
A pályázatot követően a nyertessel szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére nem kerül sor.
 
1.1.  A pályaművek díjazása
 
A pályaművek díjazására összesen bruttó 1.000.000 Ft áll rendelkezésre, melyet Őrbottyán Város Önkormányzata fizet ki a Kiíró döntése alapján.
A díj legnagyobb összege bruttó 500.000 Ft
A díj legkisebb összege bruttó 200.000 Ft
 
A kiíró a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok figyelembevételével határozza meg a díjak összegét. Kiíró fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indoklás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására.
 
A tervpályázat ütemezése
 
A tervpályázat meghirdetése: 2015. április 17. (péntek)
 
Helyszíni szemle: bejárást a kiírók nem szerveznek, a területet egyéni megtekintéssel lehet megismerni.
 
Kérdések beküldésének határideje: 2015. május 11. (hétfő)
A kérdésekre adott válaszok határideje: 2015. május 15. (péntek)
 
A pályaművek feltöltésének és a boríték feladásának határideje: 2015. június 8. (hétfő)
A pályázat eredményének kihirdetése: 2015. június 24. (szerda)

A tervpályázati dokumentáció és mellékleteinek beszerzésének módja
 
A részletes tervpályázati kiírás és tervezési program letölthetőek az http://orbottyan.hu/varosepiteszeti_es_epiteszeti_otletpalyazat.html címről.

A pályázaton való részvétel feltétele a regisztráció, melyeket az  e-mail címre küldött üzenetben tehetnek meg!


1 csatolt dokumentum Részletes tervpályázati kiírás és tervezési program
Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.